FAQ

Q
หม้อทอดไร้น้ำมันคือ?
A
หม้อทอดไร้น้ำมันหรือหม้อทอดอากาศ (Air Fryer) สามารถให้ความร้อนได้ทั่วถึง ให้อุณหภูมิคงที่ตลอดการประกอบอาหาร และสามารถกำหนดเวลาทำอาหารที่แน่นอนได้ โดยไม่ต้องคอยเฝ้าตลอดเวลา ใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายประเภท เช่น ทอด อบ และย่าง อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณน้ำมันในอาหาร นอกจากนี้ตัวเครื่องปิดมิดชิดในระหว่างการทำงาน ช่วยลดอุบัติเหตุจากน้ำมันกระเด็น และลดปริมาณกลิ่นควัน ไอน้ำมันฟุ้งในห้องได้

Q
หม้อทอดไร้น้ำมัน และหม้ออบลมร้อน ต่างกันอย่างไร
A
การทำงานของหม้ออบลมร้อนไม่สามารถรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตลอดการประกอบอาหารได้ เพราะอากาศและความชื้นจากอาหารจะหมุนเวียนอยู่ภายใน ไม่มีการระบายออก ทำให้อาหารฉ่ำ จึงเหมาะสำหรับการประกอบอาหารประเภทอบเท่านั้น ไม่สามารถทำเมนูประเภททอดกรอบได้ และรีดน้ำมันออกจากอาหารได้น้อย

Q
การใช้งานหม้อทอดไร้น้ำมัน จะช่วยให้ไม่เกิดกลิ่นควันฟุ้งออกมา ใช่หรือไม่
A
อาจมีควันบ้าง ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร แต่สามารถช่วยให้ไม่เกิดไอน้ำมันฟุ้งกระจายในห้องได้

Q
การทอดอาหารด้วยหม้อทอดไร้น้ำมัน กลิ่นอาหารจะฟุ้งกระจายเท่ากับการทอดด้วยน้ำมันในกระทะหรือไม่
A
โดยทั่วไปการประกอบอาหารโดยใช้ความร้อนจะทำให้เกิดกลิ่นอาหารในระหว่างกระบวนการทำอาหาร แต่เนื่องจากหม้อทอดไร้น้ำมันมีตัวเครื่องที่ปิดมิดชิด จึงช่วยให้เกิดกลิ่นไม่มากเท่ากับการทอดด้วยน้ำมันในกระทะ

Q
สามารถใส่น้ำมันลงในหม้อทอดไร้น้ำมัน ได้หรือไม่
A
ไม่ควรเทน้ำมันลงในหม้อทอดไร้น้ำมันเหมือนการทอดในกระทะ แต่ถ้าต้องการใช้น้ำมันเพื่อประกอบอาหาร สามารถทำได้โดยทาน้ำมันบนผิวอาหาร หรือนำอาหารไปคลุกน้ำมันก่อนนำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมัน

Q
ฉีดสเปรย์น้ำมัน ได้หรือไม่
A
สามารถทำได้ โดยเติมน้ำมันที่ใช้ลงในขวดสเปรย์น้ำมันสำหรับประกอบอาหาร ฉีดไปที่อาหารก่อนนำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมัน ควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันชนิดที่บรรจุในกระป๋องสเปรย์ หรือกระป๋องอัดแรงดัน (Aerosols) เนื่องจากอาจมีก๊าซที่ทำหน้าที่เป็นสารขับดัน (Propellant) ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับผิวเคลือบ Non-Stick ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผิวเคลือบของหม้อทอดไร้น้ำมันได้

Q
หม้อทอดไร้น้ำมัน ขนาด 5L / 8L ใช้ทำอาหารได้ปริมาณเท่าไหร่
A
หม้อทอดไร้น้ำมันรุ่น Plus 5L มีความจุ 5 ลิตร สามารถทำอาหารสำหรับทานได้ 4-6 คน / รุ่น Grande 8L มีความจุ 8 ลิตร สามารถทำอาหารสำหรับทานได้ 6-8 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมนูที่ประกอบอาหาร

Q
จะเลือกระหว่างรุ่น Plus 5L หรือ Grande 8L อย่างไร
A
แนะนำให้เลือกรุ่นตามการใช้งาน โดยดูจากปริมาณอาหารที่ทำในแต่ละครั้งว่าต้องการทำอาหารสำหรับรับประทานกี่คน และดูจากพื้นที่ภายในของหม้อทอดไร้น้ำมันว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับทำอาหารเมนูที่ต้องการได้หรือไม่
รุ่น Plus 5L มีความจุ 5 ลิตร สามารถทำอาหารสำหรับทานได้ 4-6 คน ขนาดภายในตะกร้าทอด กว้าง 23 x ยาว 23 x สูง 9 ซม.
รุ่น Grande 8L มีความจุ 8 ลิตร สามารถทำอาหารสำหรับทานได้ 6-8 คน ขนาดภายในลิ้นชักหม้อทอด กว้าง 26.5 x ยาว 26.5 x สูง 13 ซม.

Q
สายไฟติดตัวเครื่อง มีความยาวเท่าไร
A
สายไฟความยาว 1 เมตร

Q
กรณีสายไฟยาวไม่พอ สามารถต่อปลั๊กพ่วง ได้หรือไม่
A
สามารถทำได้ โดยปลั๊กพ่วงต้องรองรับกระแสไฟฟ้า 16A หรือสูงกว่าได้

Q
มีโอกาสเกิดไฟดูด ได้หรือไม่
A
โครงสร้างและผิวสัมผัสหม้อทอดไร้น้ำมันทำจากพลาสติกอย่างดี ไม่ทำให้เกิดไฟดูด

Q
เราสามารถวางหม้อทอดไร้น้ำมัน หลังชิดติดผนัง ได้หรือไม่
A
แนะนำให้วางห่างจากผนังห้อง 20 ซม. หรือมากกว่า เพื่อประโยชน์ในการระบายลมร้อนของเครื่องขณะทำงาน

Q
ด้านบนของตัวเครื่อง มีร่องเหมือนฝาเปิด สามารถเปิดจากด้านบนได้หรือไม่
A
หม้อทอดไร้น้ำมันไม่สามารถเปิดจากด้านบนได้ ร่องด้านบนตัวเครื่องเป็นการออกแบบเพื่อความสวยงามเท่านั้น

Q
มียางรองที่ใต้ตะกร้าทอดอาหาร เป็นอันตรายหรือไม่ ควรต้องถอดออกก่อนใช้งานหรือไม่
A
ชิ้นยางรองใต้ตะกร้าทอด (ในรุ่น Plus 5L) และใต้ตะแกรงรองทอด (ในรุ่น Grande 8L) เป็นส่วนประกอบของเครื่อง ทำหน้าที่ช่วยประคองตะกร้าทอดหรือตะแกรงรองทอดให้ได้สมดุล และป้องกันการเสียดสีกับผิวเคลือบภายในลิ้นชักหม้อทอด วัสดุทำจากซิลิโคนทนความร้อนสูง ปลอดภัยต่อการสัมผัสอาหาร ไม่เป็นอันตรายและไม่ควรถอดออก

Q
ทำไมใช้แล้วมีกลิ่นเหมือนยางไหม้
A
กลิ่นเหมือนยางหรือพลาสติกไหม้เป็นกลิ่นที่อาจเกิดขึ้นเมื่อวัสดุภายในตัวเครื่องสัมผัสความร้อนสูงเป็นครั้งแรก สามารถพบได้ทั่วไปในการทำงานครั้งแรกของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภททำความร้อนต่างๆ เช่น เตาอบ เตารีด ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์นี้ในระหว่างการทำอาหาร ก่อนการใช้งานครั้งแรก แนะนำให้ทำ Burn-in Process ด้วยการเปิดเครื่องเปล่าที่ความร้อนสูงสุด เป็นเวลา 20 นาที เพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้หมดไปเสียก่อน จากนั้นจึงค่อยใช้งานประกอบอาหารตามปกติ

Q
สามารถเปลี่ยนค่าเวลาที่ตั้ง ระหว่างใช้งานได้หรือไม่
A
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยกดเปลี่ยนค่าเวลาที่หน้าจอดิจิตอล ขณะที่เครื่องทำงานอยู่ได้เลย

Q
สามารถเปลี่ยนค่าอุณหภูมิที่ตั้ง ระหว่างใช้งานได้หรือไม่
A
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยกดเปลี่ยนค่าอุณหภูมิที่หน้าจอดิจิตอล ขณะที่เครื่องทำงานอยู่ได้เลย

Q
ระหว่างที่หม้อทอดไร้น้ำมันทำงานอยู่ สามารถเปิดลิ้นชักหม้อทอดได้หรือไม่ จะทำให้เครื่องเสียหายหรือไม่
A
สามารถทำได้โดยไม่เกิดความเสียหาย เพราะ Ultima Cosa มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยหยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราวทันทีเมื่อดึงลิ้นชักหม้อทอดออก และทำงานต่ออัตโนมัติเมื่อลิ้นชักหม้อทอดปิดกลับเข้าที่ เราจึงสามารถเปิดลิ้นชักหม้อทอดเพื่อเติมส่วนผสม หรือปรุงอาหารเพิ่ม โดยไม่ต้องกลัวว่าจะได้รับอันตรายจากลมร้อน และเมื่อดันลิ้นชักหม้อทอดกลับเข้าที่ หม้อทอดไร้น้ำมันจะทำงานต่อจนครบตามเวลาที่ตั้งไว้ โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มตั้งโปรแกรมการทำงานใหม่อีกครั้ง

Q
เมื่อตั้งเวลา เช่น 15 นาที และเครื่องเริ่มทำงานแล้ว เราสามารถหยุดเครื่องก่อนครบกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ ได้หรือไม่
A
สามารถทำได้ โดยดึงลิ้นชักหม้อทอดเปิดออก เครื่องจะหยุดการทำงานชั่วคราวทันที และถ้าอาหารสุกได้ที่ดีแล้ว สามารถยกเลิกการทำงานโดยการกดปุ่มปิดเครื่อง

Q
ทำไมเมื่อครบกำหนดเวลาที่ตั้งแล้ว หม้อทอดไร้น้ำมันยังไม่หยุดทำงาน
A
Ultima Cosa มีระบบ Cool down โดยพัดลมจะยังทำงานต่ออีก 20 วินาทีเพื่อลดความร้อนที่คอยล์ร้อน (ขดลวดทำความร้อน) เป็นการช่วยยืดอายุการใช้งาน

Q
ปิดเสียงปุ่มกดได้ไหม
A
ไม่สามารถปิดเสียงได้

Q
หม้อทอดไร้น้ำมัน สามารถล้างน้ำได้หรือไม่
A
ตะกร้าทอด (ในรุ่น Plus 5L) หรือตะแกรงรองทอด (ในรุ่น Grande 8L) รวมถึงลิ้นชักหม้อทอด สามารถถอดออกเพื่อเช็ด ล้างทำความสะอาด และสามารถนำเข้าเครื่องล้างจานได้ ส่วนตัวเครื่องหม้อทอดไร้น้ำมันก็เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ไม่ควรล้างน้ำหรือทำให้เปียกน้ำ แนะนำให้เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้าหมาด

Q
ตะกร้าทอด และตะแกรงรองทอด ควรดูแลรักษาอย่างไร
A
ตะกร้าทอด และตะแกรงรองทอด รวมถึงผิวภายในลิ้นชักหม้อทอดของ Ultima Cosa เป็นแบบ Non-stick เคลือบหนาอย่างดี ป้องกันการเกาะติดของคราบน้ำมันและอาหาร สามารถเช็ดทำความสะอาดด้วยกระดาษอเนกประสงค์สำหรับงานครัว หรือล้างทำความสะอาดด้วยฟองน้ำผิวอ่อนนุ่มและน้ำยาล้างจาน และสามารถนำเข้าเครื่องล้างจานได้

ในกรณีที่มีคราบไหม้ที่ล้างออกได้ยาก ให้แช่ตะกร้าทอดหรือตะแกรงรองทอดในน้ำผสมน้ำยาล้างจาน เพื่อให้คราบหลุดได้ง่าย แล้วทำความสะอาดตามปกติ หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์ที่มีผิวสัมผัสคม ซึ่งทำให้เกิดรอยขีดข่วนสร้างความเสียหายกับพื้นผิวแบบ Non-Stick

ในการใช้งานควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเสียดสีกับของแข็ง หรือการขีดข่วนด้วยของมีคม เช่น มีด ส้อม ที่คีบอาหารสแตนเลส ฯลฯ ควรเลือกใช้อุปกรณ์เสริมที่ทำจากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดการขีดข่วน เช่น ที่คีบอาหารที่ทำจากซิลิโคนทนความร้อนหรือไม้ เพื่อไม่ให้ผิวเคลือบ Non-Stick เสียหาย

ควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันชนิดที่บรรจุในกระป๋องสเปรย์ หรือกระป๋องอัดแรงดัน (Aerosols) เนื่องจากอาจมีก๊าซที่ทำหน้าที่เป็นสารขับดัน (Propellant) ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับผิวเคลือบ Non-Stick ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผิวเคลือบของหม้อทอดไร้น้ำมันได้ หากต้องการฉีดพ่นน้ำมันที่อาหาร สามารถทำได้โดยเติมน้ำมันที่ใช้ลงในขวดสเปรย์น้ำมันสำหรับประกอบอาหาร ฉีดไปที่อาหารก่อนนำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมัน

Q
ขอคำแนะนำวิธีทำความสะอาดคอยล์ร้อน (ขดลวดทำความร้อน)
A
หากเพิ่งใช้งานเสร็จ ควรรอให้เครื่องเย็นก่อน ผสมเบกกิ้งโซดาและน้ำเปล่า อัตราส่วน 1:1 ใส่ในขวดสเปรย์ ฉีดไปที่บริเวณขดลวด เปิดเครื่อง ใช้ความร้อน 200 องศา ตั้งเวลา 15 นาที เมื่อครบเวลาแล้ว ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กให้เรียบร้อย ถอดส่วนลิ้นชักหม้อทอดออก ใช้ฟองน้ำหรือผ้าหมาดเช็ดทำความสะอาดขดลวดและบริเวณภายในเครื่องโดยรอบ

Q
มีกลิ่นไหม้ระหว่างการใช้งาน ควรทำอย่างไร
A
หากผู้ใช้มั่นใจว่ากลิ่นไหม้ไม่ใช่กลิ่นไหม้จากอาหาร ให้หยุดใช้งานทันที ปิดเครื่อง ถอดปลั๊ก และติดต่อสายด่วนด้านเทคนิค โทร 02-279-3230, 082-796-3146 (จันทร์-เสาร์ 9.00-18.00)

Q
การรับประกัน ถ้าเครื่องเสีย เปลี่ยนตัวใหม่ให้หรือไม่
A
กรณีสินค้าชำรุดเสียหาย ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที ส่วนกรณีชำรุดเสียหายหลังจากนั้น แต่ยังอยู่ในระยะเวลาประกัน พิจารณาเปลี่ยนชิ้นใหม่เฉพาะอะไหล่ที่ชำรุดเสียหาย

Q
ถ้าตะกร้าทอดเคลือบผิวหลุดร่อน ขอเปลี่ยนตะกร้าทอดอันใหม่ ได้หรือไม่
A
สำหรับตะกร้าทอดและตะแกรงรองทอด กรณีที่ลูกค้าพบว่าเคลือบ Non-Stick หลุด ลอก ร่อน ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อส่งรายละเอียดให้บริษัทฯ ตรวจสอบว่าไม่ได้เกิดจากการใช้งานหรือดูแลรักษาผิดวิธี เพื่อพิจารณาเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ กรณีหลังจาก 3 เดือนไม่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้
*** อ่านการใช้งานและดูแลรักษาตะกร้าทอดและตะแกรงรองทอดได้ที่หัวข้อคำถาม ตะกร้าทอด และตะแกรงรองทอด ควรดูแลรักษาอย่างไร ***

Q
หลังจากใช้งานไปแล้ว พบว่าบริเวณลิ้นชักหม้อทอดมีรอยเคลือบหลุดเป็นจุดเล็กๆ สามารถเปลี่ยนได้หรือไม่
A
ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เพราะไม่มีผลกับการใช้งาน

Q
รุ่น Grande 8L สามารถใช้งานโดยไม่ใส่ตะแกรงรองทอด ได้หรือไม่
A
ไม่แนะนำ เพราะจะทำให้ลมร้อนไม่สามารถหมุนเวียนผ่านด้านใต้อาหารได้ หากต้องการพื้นผิวเรียบในการทำอาหาร แนะนำให้ใส่อาหารในภาชนะทนความร้อน หรือใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันหรือเตาอบ และวางบนตะแกรงรองทอด

Q
Ultima Cosa มาจากประเทศอะไร
A
Ultima Cosa เป็นแบรนด์สินค้าคุณภาพจากประเทศแคนาดา